СИТЕ СЕАРЦХ

Премије осигурања у 2015. години. О чему треба да знате.

Премије осигурања у 2015. години Доносе нам многа прилагођавања о којима је корисно бити свестан. Хајде да детаљније расправимо ово питање.

Ми разумемо редом. Савезни закон бр. 188 од 28.06.2014Значајна прилагођавања извршена су у Фонду социјалног осигурања грађана Руске Федерације, Савезном закону Руске Федерације бр. 212 од 24. јула 2009. године, који се бави доприносима за осигурање у Пензиони фонд Русије, Савезном фонду обавезног здравственог осигурања (Савезни закон бр. 212). Бави се увођењем бројних измјена појединих законодавних аката Руске Федерације. Корекције су директно везане за питања обавезног социјалног осигурања.

Који је минимални број запослених ове године за извјештавање?

У 2015, минимални бројзапосленима који су обавезни за обавезно пријављивање, који се пак достављају у електронском облику. Сада, сви прорачуни који се односе на плаћене и процијењене доприносе за осигурање морају бити предани од стране обвезника ФИУ Руске Федерације и Фонда за социјално осигурање у електронском облику и са више од 25 запослених у држави за претходни обрачунски период. О томе се говори у Савезном закону Руске Федерације бр. 212, члан 15 (део 10).

Из текуће године износи премија осигурања нису заокружени.

Од 1. јануара 2015. године износ доприноса за осигурањеОрганизација која ће бити пребачена у ванбуџетски фонд сада се обрачунава у рубљама и копецима. Ово је детаљније описано у Савезном закону Руске Федерације бр. 212, члан 15 (део 7).

Израчунавање граничне основе за обрачун доприноса за осигурање је промијењено.

Од ове године, нова процедура за израчунавањемаксимална основица за обрачун премија осигурања за оне осигураваче који плаћају накнаду, као и друга плаћања појединцима Ова процедура може се детаљније наћи у Савезном закону Руске Федерације бр. 212, члан 8 (део 5.1 и део 5.2).

У периоду 2015 - 2021, руска владаФедерација ће одобрити граничну вриједност такве базе и без губитка пажње од величине просјечне зараде, која се повећава дванаест пута, као и фактор множења. Вредност таквог коефицијента за сваку годину горе наведеног периода предвиђена је савезним законом наше земље бр. 212, члан 8 (део 5.1). За 2015. годину коефицијент је 1,7.

Међутим, редослед заокруживања остаје исти: износ који прелази пет стотина рубаља заокружује се на хиљаду рубаља; износ који ће бити мањи од пет стотина рубаља биће одбачен у складу са тим. Више о томе можете сазнати у Федералном закону Руске Федерације бр. 212, члан 8 (дио 5, дио 5.1. (Трећи ставак), дио 5.2.).

  • Оцена:  • Додајте коментар